Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku

Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych "Spójrz inaczej"

Program zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej”. Elementy programu były realizowane w klasach IV-VI. Zajęcia dotyczyły bloków tematycznych:

- postrzeganie siebie i rozumienie swoich uczuć,

- uczestnictwo w grupie,

- rozwiązywanie problemów,

- dbanie o zdrowie (z uwzględnieniem tematyki uzależnień).

Program uwzględniał różne kierunki pracy z dzieckiem mające na celu kształtowanie jego osobowości oraz wspieranie rozwoju. Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi, w taki sposób, aby umożliwić uczniom aktywne doświadczanie i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć, a następnie podsumowanie i opracowanie zdobytych doświadczeń.