Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku

Kontakt

Kontakt z Prezydium Rady Rodziców można nawiązać
poprzez e-dziennik, wybierając z zakładki RR,

któregoś z członków i wysyłając bezpośrednio do niego wiadomość.

 

Zachęcamy do przesyłania WSZELKICH pytań, informacji,
ale także pomysłów i sugestii!!!

 

 

 

Wpłaty na Radę Rodziców
w bieżącym roku szkolnym wynoszą:

 

Pierwsze dziecko50,00zł.(nowa składka) 

Drugie dziecko – 30,00zł. 

Trzecie dziecko – zwolnione 

 

!!! Każda wpłacona przysłowiowa złotówka na RR będzie
ogromnym wsparciem i pomoże w organizacji
wielu imprez dla NASZYCH dzieci w szkole !!!

 

 

 

Numer konta bankowego Rady Rodziców 

12 1020 3437 0000 1102 0172 0374 

Przy wpłacie prosimy o podanie imienia i nazwiska dziecka
oraz klasy, do ktrórej uczęszcza!