Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku

,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie"

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku przyłączyła się do kampanii społecznej ,,Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie", której organizatorem jest Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille'a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus. Celem przystąpienia społeczności szkolnej do kampanii jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji i empatii wobec osób z niepełnosprawnością wzrokową.
Zapraszamy wszystkich odwiedzających do obejrzenia prezentacji multimedialnej nt. barier i możliwości osób niewidomych i słabo widzących w życiu codziennym. Z prezentacji dowiemy się także jak najlepiej możemy pomóc osobie z tą dysfunkcją.

Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie  (Otwórz prezentację)

(filmy w prezentacji uruchamiają się poprzez jednoczesne trzymanie lewego klawisza Ctrl i kliknięcie w link).

 

Bądźmy wrażliwi na potrzeby osób niewidomych i słabo widzących.
M.W.W.