Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku

Stołówka szkolna

Znalezione obrazy dla zapytania gify kulinarne

         

 Szanowny Rodzicu

 

       W  związku  z  powrotem do szkół dzieci z klas I-III stołówka  szkolna  wznawia  wydawanie 

obiadów dla  uczniów z  w/w  klas  od  04   m a j a   2021 r., a  zatem  koszt  obiadów   za  maj   br.   wynosi:

uczniowski

       16 dni x 4 zł = 64 zł        (od 4 do 24.05 oraz 31.05)

pracowniczy

       16 dni x 7,5 zł = 120,00 zł

           W  związku  z  nadpłatami w  marcu  br. prosimy o odliczenie kwoty 32 zł lub w przypadku wątpliwości  o kontakt z intendentem stołówki (tel. 43 676 10 23 w. 26)

 

Uczniowie z klas IV-VIII po powrocie od 17 maja (w systemie hybrydowym) też będą mogli korzystać z obiadów. Płatność będzie proporcjonalna do dni uczęszczania do szkoły.

 

       Prosimy o wpłacanie tylko takiej wartości kwoty jaka podana jest w ogłoszeniu (nie dokonujemy żadnych nadpłat).

 

    Niedopuszczalne jest dokonywanie przelewów na:

- niepełną kwotę

- zwiększoną kwotę

    

   Wszelkie wątpliwości prosimy uzgadniać z intendentem stołówki.

 

    W   związku  z   zaistniałą  sytuacją   epidemiologiczną stołówka   szkolna   nie  wydaje   obiadów  na  wynos  dla  uczniów  nieobecnych  w szkole z powodu choroby.

 

   Godziny wydawania obiadów w stołówce szkolnej:

   11.30 – 14.30  (Budynek przy ul. Szkolnej)

   11.30 – 13.00  (Budynek przy ul. Inki Siedzikówny)

 

   Jadłospis  na  każdy kolejny tydzień  podany  jest  na stronie szkoły oraz wywieszony w stołówce szkolnej.

   Posiłki  w  stołówce   szkolnej   przygotowywane   są zgodnie    z    zasadami    racjonalnego     żywienia  i kalkulacją kosztów.

 

   Danuta Grochala 

 

 

 

 Regulamin stołówki