Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku

Regulamin w sprawie dowozu dzieci i uczniów do placówek oświatowych w Gminie Łask

Poniżej zamieszczone jest Zarządzenie Burmistrza Łasku w sprawie dowozu dzieci do placówek oświatowych.