Szkoła Podstawowa nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku

Kontakt

Dane kontaktowe szkoły:

tel./fax (43) 676 10 23

nr wewnętrzne:
25 pokój nauczycielski
26 intendent
29 pedagog szkolny
30 biblioteka
www.sp5lask.szkolnastrona.pl 
sp5lask@prospen.pl